Aftaleindgåelse

Alle aftaler der indgås mellem Intra  Service, (herefter Intra Service) og en erhvervsdrivende sker på disse salgs- og leveringsbetingelser, som skal accepteres for at kunne gennemføre en bestilling.

Er kunden forbruger i købelovens forstand, sker købet på Intra Services salgs- og leveringsbetingelser for forbrugere.

Kunden kan alene påberåbe sig indholdet i individuelle aftaler, og de oplysninger der er givet i forbindelse med bestillingen, herunder de priser kunden accepterer under bestillingsproceduren. Oplysninger givet i brochurer, på Intra Services hjemmeside, i prislister, annoncer, andre tilbud m.v. er uden relevans for bedømmelsen af leverancen.

Afgivelse af ordre og tilbud

Intra Services tilbud er kun gældende, når de foreligger skriftligt, og da kun i 30 dage, medmindre en kortere periode er angivet i tilbuddet. Alle tilbud er afgivet med forbehold for mellemsalg og tilbud bortfalder automatisk, dersom en vare er eller bliver udsolgt. Ændrer priser eller vilkår sig for levering i forholdet mellem Intra Service og producenten/importøren, kan Intra Service tilbagekalde tilbud i hele acceptfristens periode.

Priser

Alle prisangivelser er angivet i DKK eksklusive 25 % moms og eksklusive forsendelse. De angivne priser gælder kun for ordre til levering i Danmark.

Ændringer i valutakurser, afgifter, og indkøbs-omkostninger medfører, at Intra Service kan justere priserne efter ordrebekræftelse er fremsendt.

Forsendelsesomkostninger

Ordrer leveres fragtfrit i Danmark. Dette gælder dog ikke for ej brofaste øer, her opkræves den reelle fragtomkostning. Der opkræves kr. 69,00 for håndtering og forpakning pr. ordre.

Forbehold

Der tages forbehold for prisændringer, korrekturfejl, forkert oplyste priser i forbindelse med aftaleindgåelsen samt andre forhold, der kan medføre oplysning af forkerte priser samt for, at en vare er udsolgt og derfor ikke kan leveres. I så fald er Intra Service berettiget til at annullere en indgået aftale helt eller delvist.

Betaling

Betaling for bestilte vare kan ske ved benyttelse af det giroindbetalingskort der fremsendes sammen med fakturaen eller via betaling i henhold til samhandelsaftale, hvis kunden har oprettet konto hos Intra Service.  Det er også muligt at betale kontant med kreditkort ved bestilling på www.intra-service.dk

Ved betaling via giroindbetalingskort er forfaldsdato angivet i fakturaen.

Ved kundens betalingsmisligholdelse er Intra Service berettiget til at tilbageholde yderligere leverancer eller dele heraf til kunden, uden at pådrage sig ansvar, uanset om leverancen skal ske ifølge den misligholdte aftale eller anden særskilt aftale. Intra Service er endvidere berettiget til at hæve den misligholdte aftale, hvorved Købelovens § 28, stk. 2 således udtrykkeligt er fraveget, samt andre aftaler, hvor aftalt levering skal ske efter kunden har misligholdt en betalingsforpligtelse, helt eller delvist. Hæver Intra Service en aftale, har Intra Service ret til erstatning.

Dokumentation og vejledning

Datablade og arbejdspladsbrugsanvisninger er tilgængelige på www.Intra-service.dk

Levering

Intra Service ekspederer indgåede ordre hurtigst muligt. Levering sker med Danske Fragtmænd. Levering sker ved dør/under tag.
Dersom Intra Service ikke har modtaget speciel instruks, er Intra Service berettiget til at vælge transportmiddel og transportvej.

Leveringstid

Leveringstiden er normalt 2-4 hverdage, hvis den bestilte vare er på lager. Alle angivelser er dog omtrentlige og med forbehold af forsinkelse som følge af strejker, lock-out, manglende eller mangelfulde leverancer fra underleverandører eller andre årsager udenfor Intra Services kontrol. Der må forventes øget leveringstid på anførte bestillingsvarer, typisk op til 8-10 hverdage.

Leveringstider for en vare anført på www.intra-service.dk er alene vejledende.

Delleverancer vil kunne finde sted.